Dziedzictwo kulturowe

Do ewidencji zabytków architektury i budownictwa są wpisane takie obiekty jak:
  • szkoła murowana z 1911,
  • zespół dworski Prochownia – dwór murowany z XVIII w. (tzw. Willa Domańskich), przebudowany w 1925, domek ogrodnika oraz stajnia z wozownią – murowane w 1925, park krajobrazowy z XIX/XX w.,
  • 4 kapliczki murowane z XIX i XX w.,
  • 4 domy drewniane z XIX i XX w. oraz stodoła drewniana z XIX w.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawojowa_Góra