Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych - Nawojowa Góra - I półrocze 2015

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych (obowiązujący właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednorodzinnych, położonych na terenie gminy
Krzeszowice, objętych zorganizowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi)

Dni wywozu tylko odpadów zmieszanych zaznaczone są kolorem zielonym.
Dni wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych zaznaczone są kolorem żółtym.Pobierz plik

źródło: http://www.rewolucjasmieciowa.pl/