Nawojowa Góra ma starych mapach

Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 /1929 - 1939/

Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 /1929 - 1939/

źródło:  http://igrek.amzp.pl/