Stary kamieniołom w Nawojowej Górze

Nieczynny kamieniołom wapieni jurajskich eksploatowanych do roku 1967. Są to utwory oksfordu, które do 1963r. wydobywano także w pobliskiej Starej Sztolni - wapienie skaliste i płytowe. Przy skrzyżowaniu na północ od wyrobiska rozpoczyna się Szlak Dawnego Górnictwa.
Nieczynny kamieniołom wapieni jurajskich 

Wapienie te powszechnie występują na obszarze monokliny śląsko-krakowskiej. Ich miąższość w okolicach Krzeszowic dochodzi do 180m. Są one najpowszechniej eksploatowanym surowcem wykorzystywanym już od średniowiecza. Używane m.in. do wznoszenia kościołów, pałaców, warowni, zamków.

Kamieniołom wapieni w Nawojowej Górze

Kamieniołom wapieni w Nawojowej Górze


#NawojowaGora #Kamieniołom #NawojowaGóra #Wapienie #SzlakDawnegoGórnictwa #Krzeszowice #Kopalnia

źródło: http://geotyda.pl