ZŁOTE GODY w 2015 roku - Strona informacyjna Nawojowej Góry

ZŁOTE GODY w 2015 roku - Strona informacyjna Nawojowej GóryzlotegodyKierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach zaprasza pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1965, zainteresowane uroczystą formą obchodu jubileuszu 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszowicach,
ul. Ogrodowa 1, pok. 104, I piętro
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015 roku.
 Zgłoszenia zostaną przekazane do Urzędu Wojewody, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dokonanie zgłoszeń jest warunkiem niezbędnym do podjęcia przez kierownika USC procedury.