Przekaż 1% dla OSP w Nawojowej Górze - Strona informacyjna Nawojowej Góry

Zatrzymaj swoje pieniądze w swojej miejscowości. Niech Twoje podatki pracują na twoje bezpieczeństwo!
Przekaż 1 procent dla OSP w Nawojowej Górze. KRS 0000116212

Zachęcamy Państwa do przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej Górze jednego procenta podatku za rok 2014.
OSP Nawojowa Góra to stowarzyszenie zrzeszające ponad 40 osób, które bezinteresownie potrafią poświęcać swój czas dla swojej lokalnej społeczności.

W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu własnej pracy i środków udało nam się między innymi:
  • wykonać ocieplenie i elewację budynku remizy;
  • wykonać instalację centralnego ogrzewania gazem;
  • zagospodarować teren wokół remizy;
  • zakupić umundurowanie dla naszych strażaków;
  • sfinansować zakup wyposażenia remizy oraz
  • pozyskiwać sprzęt niezbędny do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Rocznie kilkadziesiąt razy wyjeżdżamy do interwencji. Są to pożary, wypadki drogowe, połamane drzewa, podtopione domy i posesje. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji nasi Druhowie nieustannie uczestniczą w kursach, szkoleniach i ćwiczeniach.
Wspólnie z Sołectwem Nawojowa Góra organizujemy Dzień Dziecka.
Wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej przeprowadzamy próbną ewakuację uczniów.
Nasz budżet opiera się na składkach członkowskich, środkach za wynajem pomieszczeń oraz środkach, które sami wypracujemy, m.in. przy obcinaniu gałęzi i odśnieżaniu ulic Nawojowej Góry.
KRS 0000116212
OSP NAWOJOWA GÓRA, NAWOJA 100, 32-065 KRZESZOWICE, WOJ. MAŁOPOLSKIE
Przekaż 1% dla OSP w Nawojowej Górze - Strona informacyjna Nawojowej Góry