Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przypomina, że od 2 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Miękinia, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbywa się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 (I piętro) 32-065 Krzeszowice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00.
Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczonymi pod poniższymi linkami:
Dodatkowa możliwość zapoznania się z projektem planu i uzyskania informacji w okresie wyłożenia istnieje również w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4.  w pok. nr 1.

Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić do dnia 21 lipca 2015 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.06.2015r. o godz. 16:30 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 (I piętro).
źródło: http://www.krzeszowice.pl/