Zarząd - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry

Zarząd Stowarzyszenia :


  • Jan Węgrzyn - Prezes Stowarzyszenia
  • Iwona Pisz - Stecz - Wiceprezes
  • Elżbieta Surowiec - Skarbnik
  • Jan Kanty Wójcik - Sekretarz
  • Damian Sobczyk - Członek Zarządu


 Komisja Rewizyjna:

  • Marek Łuczyński - Przewodniczący
  • Lucyna Stryczek
  • Jacek Kisielak