Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Historia

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność od ponad 60 lat. W rok po zakończeniu działań wojennnych Pani A. Puciatowa podjęła działania zmierzające do utworzenia biblioteki, organizując w maju 1946 r. zbiórkę książek wśród mieszkańców Krzeszowic.


Miejska Rada Narodowa oddała Bibiotece lokal (tzw. „Kółko") oraz przyznała bibliotekarce pensje. Wypożyczanie było odpłatne: wpisowe wynosiło 200zł, nauczyciele byli zwolnieni od wpłaty wpisowego. Osoby, których nie było stać na kaucję, były zobowiązane do przekazania na rzecz Biblioteki dwóch książek ze swoich prywatnych zbiorów. Według danych na dzień 31.12.1964 r. zgromadzono 303 książki. W większości były to egzemplarze z pieczęciami przedwojennej „Biblioteki Towarzystwa Kasynowego" w Krzeszowicach. Za czasów powiatu chrzanowskiego kierowała nią pani Waleria Nodzyńska. Mimo mizernych warunków w jakich funkcjonowała w Urzędzie Miasta przy ul. Grunwaldzkiej była jednym z lepszych ośrodków bibliotecznych w województwie. Potem pojawiły się pierwsze symptomy innych czasów i trzeba było bibliotekę przetransformować.

więcej na http://bibliotekakrzeszowice.pl