Zdjęcia z 1934 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zdjęcia z 1934 roku. opublikowane na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego
Widok na pomnik upamiętniający wymarsz legionistów 6 sierpnia 1914 jak i samego Józefa Piłsudskiego.

Miejsce: Nawojowa Góra